‘การฟังเชิงลึก’

อาจเหมาะกับคุณ หากคุณ...

info
ต้องอยู่ร่วมกับคนที่มีความเครียดสูง และอยากช่วยเหลือ
info
จำเป็นต้องรับฟัง แต่อยากฝึกแยกแยะ อารมณ์ของตัวเอง
info
อยากพัฒนา ทักษะและร่วมสร้าง สังคมนักฟังเชิงลึก

Hearing Heart - คนไทยหัวใจมีหู

เราเป็น Platform ที่พัฒนาจาก Prototype ที่ได้รับทุนจาก สสส และ แผนงานสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต ในการสอนหลัก "การฟังเชิงลึก" รูปแบบออนไลน์ 100% ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาและเติมนักฟังเชิงลึกเข้าสู่ระบบบริการทางสุขภาพจิต

โรงพยาบาลพระราม 9 ได้ทำการนำร่องทดสอบทดลอง Hearing Heart Platform เรียบร้อยแล้ว

นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการรพ. พระรามเก้า ได้อธิบายประโยชน์ของการนำ Platform ไปใช้สอนญาติผู้ป่วย โรคทางจิตเวช และพนักงานในแผนก Mind Heart